Test Autodiagnòstic Anticossos

Reserva el teu  931352170  o bé per WhatsApp al: 607195368
COVID-19

Segons lestudi de Cambridge Press i The Society, titulat El COVID-19 & la deficiència de la Vitamina D”:

La suplementació amb vitamina D, té un efecte preventiu contra les infeccions agudes”

Segons lestudi de Nutrients, titulat Lestat nutricional òptim per a un sistema immunitari que funciona bé és un factor important per a protegir contra les infeccions virals:

Les vitamines C i D, el zinc i un àcid ras domega-3 (docosahexaenoic, DHA), que es troba en el peix, l’àcid ocosahexaenoico, són críticos perquè funcioni el sistema inmunitario de lorganisme humà”

Segons lestudi de Dermato-Endocrinology, titulat La Llum del sol i la vitamina D, una prespectiva global per a la salut.

Sha dimplementar una estratègia en tres parts dincrementar els programes de fortificació daliments amb vitamina D, recomanacions dexposició solar sensibles i fomentar la ingestió dun suplement de vitamina D quan sigui necessari per a evitar la deficiència global de vitamina D i les seves conseqüències negatives per a la salut.”

El sistema immunitari està altament relacionat amb les infeccions que les persones contraiem, com més enfortit aquest el nostre sistema immune, menys probabilitats tindrem de contreure malalties. Això no significa que encara que la nostra dieta sigui equilibrada, estiguem suplementant-nos i prenent sol per a sintetitzar la vitamina D, estiguem exempts de contreure el coronavirus. El coronavirus, té una alta propagació i el factor decisiu del seu disposar-lo no és el nivell òptim de les vitamines, hi ha moltes altres variables i encara sestan realitzant estudis per a disposar de tota la informació. Així i tot, és important conèixer la importància de les vitamines, ajuden lorganisme i ens poden ajudar a prevenir dinfeccions o deixar de tenir símptomes tan habituals com per exemple el cansament.

Però… Què són les vitamines?

Les vitamines són substàncies que es troben en petites quantitats en els aliments i resulten indispensables pel correcte funcionament de lorganisme.

Quins tipus de vitamines hi ha?

Les liposolubles, es dissolen en lípids i greixos.  Són les vitamines A, E, D i K.

Les hidrosolubles, es dissolen en aigua. Són les vitamines C, B1, B2, B3, B6 i B12.

Què pot suposar un dèficit de vitamines?

Cansament, relacionat amb la vitamina B12

Infeccions agudes, relacionat amb la vitamina D

Sequedat ocular, relacionat amb la vitamina A

Caiguda del cabell o dermatitis, relacionat amb la Biotina

Sagnat de *encias, relacionat amb la vitamina

*Són símptomes habituals relacionats, no implica una evidència directa.
Pot haver-hi altres motius pels quals una persona tingui aquesta simptomatologia.

Per què en aquest context social del coronavirus es parla de la vitamina D?

Perquè la vitamina D, augmenta lacció de les cèl·lules del sistema immunitari que es localitzen en els teixits, anomenats macròfags. Aquest fet permet que el nostre cos:

Siguin capaços datacar els bacteris i virus, ja que engloben els microorganismes i els destrueixen. Aquest procés es coneix com a fagocitosi.

EN EL DIA A DIA QUE PODEM FER?

1. Renteu-vos les mans freqüentment

Rentar-se les mans és la mesura més eficaç per reduir la transmissió dinfeccions. 

Quan cal rentar-se les mans?

Abans i després d'anar al lavabo.

Després de mocar-se, tossir o esternudar.

En arribar a casa després de sortir al carrer.

Abans de preparar o de menjar qualsevol aliment.

Després de tocar aliments crus.

Cada cop que manipulem escombraries, diners, cartons, etc.

Quan toquem animals i aliments per a animals.

Després de tocar baranes d'escales públiques o les barres del transport públic.

Després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

I sempre que les mans estiguin brutes.

Com cal rentar-se les mans?

Les mans shan de rentar amb aigua tèbia i sabó, preferiblement líquid i amb pH neutre (o amb solucions alcohòliques 70%), fins a lalçada dels canells, amb moviments de fricció i rotació. Cal fregar bé palmell contra palmell i posar el palmell de la mà dreta sobre el dors de lesquerra i viceversa. Shan dentrellaçar els dits, per netejar bé els espais que hi ha entre ells, i rentar el dors dels dits contra el palmell oposat amb els dits travats. A continuació i amb moviments rotatoris, cal fregar bé els polzes mitjançant la mà contrària i, posteriorment, les puntes dels dits duna mà sobre el palmell de laltra mà, fent especial èmfasi a les ungles. Finalment, cal esbandir les mans sota el raig daigua i eixugar-les amb una tovallola neta, un paper dun sol ús o un assecador.

Altres pautes per a una correcta higiene de les mans inclouen treures les joies (rellotges, anells i braçalets) prèviament perquè poden interferir en el rentat, mantenir les ungles curtes per evitar lacumulació de gèrmens a sota, i prevenir la irritació de la pell per evitar la colonització de bacteris no habituals mitjançant mesures com  l’ús daigua tèbia (no calenta) o laplicació de locions i cremes.

2. Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar

Cal fer-ho amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques 70%).

3. Manteniu la distància de seguretat amb altres persones

Respecteu la distància física personal de seguretat d1,5 metres, tant en espais tancats com a l'aire lliure, amb aquelles persones amb qui no conviviu, encara que siguin familiars o amics. 

Eviteu espais concorreguts, on sigui difícil mantenir la distància interpersonal i es puguin produir aglomeracions.

4. Poseu-vos las mascareta

L'ús de las mascareta és obligatori per a totes les persones de 6 anys en endavant, en la via pública, en espais a laire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

Queden exemptes d'aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veures agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin dautonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable el seu ús. 

5. Eviteu compartir menjar i estris

El coronavirus SARS-CoV-2 pot sobreviure fora del cos humà, en la superfície de determinats objectes. Per tant, és molt important que no compartiu estris, beguda ni menjar amb cap persona amb qui no conviviu, encara que sigui un familiar o amic.

Eviteu:

Beure del mateix got que altres persones.

Compartir una tapa o qualsevol altre plat.

Menjar amb els mateixos coberts.

Fer servir el mateix tovalló.

Utilitzar el mateix mocador.

Eixugar-vos les mans, el cos o els cabells amb la mateixa tovallola.

Compartir joguines.

Deixar el mòbil o la tauleta a altres persones.

Utilitzar el mateix ordinador.

Intercanviar roba.

Compartir la roba de llit.

6. Eviteu tocar-vos la boca, el nas i els ulls sense rentar-vos abans les mans

Eviteu fer-ho especialment després de tocar o manipular objectes que altres persones poden tocar o manipular, com ara manetes de portes i expositors, pantalles, teclats per al pagament, botons dels ascensors, diners, etc. 

7. Limiteu la vida social

Manteniu els grups de convivència habitual el més estables possible i procureu reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió, i opteu preferiblement pels espais a l'aire lliure a l'hora de fer trobades. 

Si celebreu reunions familiars i activitats socials, feu-ho preferentment amb les persones amb qui manteniu una relació i un contacte propers de forma molt habitual i, si és possible, a l'aire lliure. Eviteu generar aglomeracions i respectar tant les limitacions en laforament que sestableixin com les normes de protecció individual.

8. Netegeu i desinfecteu la llar

Netejar diàriament, utilitzant aigua i sabó, és fonamental per eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i arrossegar els microorganismes que hi puguin haver.

Cal que incidiu especialment en les zones, punts i objectes més comuns on pot haver major risc de contacte amb les mans: mobles, poms de les portes i d'armaris, cadires o butaques, llums, l'inodor, les aixetes, els interruptors, o objectes com ara telèfons, ordinadors o comandaments a distància. 

Convé que desinfecteu després de netejar per evitar que la brutícia interfereixi amb els desinfectants i en minimitzi l'eficàcia. Podeu emprar lleixiu, alcohol etílic entre el 62-71%, peròxid d'hidrogen al 0,5%, o altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús públic en general i ús ambiental.

També és important que ventileu diàriament totes les habitacions i espais dels habitatges durant 30 minuts al dia com a mínim.

9. Ventileu sovint els espais tancats

La ventilació és clau per evitar la concentració del virus en un espai tancat.

Sha demostrat que el risc de contagi del coronavirus en linterior dels edificis és més elevat que en lexterior.

Per tant, és important ventilar al màxim possible els espais tancats per afavorir una renovació d'aire suficient, així com realitzar a laire lliure aquelles activitats que ho permetin.

Opteu, sempre que sigui possible per mantenir obertes portes i finestres. Per tal que la ventilació sigui efectiva, convé obrir finestres o portes que es trobin oposades entre si, per tal que corri laire.

Si rebeu visites a casa, procureu ventilar bé els espais compartits abans, durant i després de la visita. Recordeu, també, mantenir els lavabos ben ventilats.

Si disposeu de sistemes de ventilació i climatització, mantingueu la màxima aportació possible daire exterior. Si aquests sistemes són descentralitzats i, per tant, que només fan circular l'aire interior, complementeu-los amb ventilació natural obrint finestres i portes, o feu-los servir a velocitats de ventilador baixes. Cal que els equips estiguin en un bon estat de manteniment.

La ventilació, però, no substitueix les altres mesures per evitar contagis: manteniment de la distància entre persones, l’ús de mascaretes i la neteja i desinfecció de les mans i superfícies.

10. Avalueu la vostra exposició diària a la COVID-19

Cada activitat que fem en societat comporta un nivell dexposició al contagi de la COVID-19. Hem fet una aproximació per ajudar-vos a avaluar-la tenint en compte alguns factors clau:

El temps que dura lactivitat: com menys temps dura, menys nivell dexposició.

Si és a linterior o a laire lliure: les activitats a lexterior i en espais amb bona ventilació fan més difícil la possibilitat de contagi.

El nombre de persones que hi participen: lacumulació de persones augmenta la possibilitat que el virus hi sigui present. A més, és important que en espais molt concorreguts, hi hagi el mínim de persones amb risc de patir complicacions per la COVID-19.

Millor persones conegudes: tot i que no és recomanable reunir-se amb massa persones alhora, és més segur si no són desconegudes.

La força amb què exhalem o el to de veu que fem servir: quan les persones que ens envolten respiren fort (per fer un esforç, per projectar la veu o per exhalar fum del tabac), tenim més possibilitats de ser contagiats.

Per tot això, us recomanem que exigiu que es compleixin les mesures de seguretat a tots els entorns on us moveu. No és el mateix un acte públic amb distància i mascaretes que un on això no es respecta. I, com sempre: renteu-vos les mans sovint i limiteu els contactes socials als membres del vostre grup estable.

11. I si teniu símptomes...

Davant de laparició de símptomes com febre, tos, sensació de falta daire, malestar general, diarrees o vòmits:

La detecció precoç i el seguiment dels casos positius i dels seus contactes és clau per mantenir el control de l'epidèmia. Per això és important que les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 contactin amb el sistema públic de salut, reportin les persones amb les qui han tingut contacte estret i segueixin les indicacions dels professionals sanitaris. 

 

BIBLIOGRAFIA:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/recomanacions-generals/#bloc1

https://www.ecoceutics.com/ca/respostes-de-salut/vitaminas-coronavirus/